[HIDEMIUM] - Hướng dẫn sử dụng tính năng Update Multiple

Hi anh em, nay Đạt Văn Tây sẽ hướng dẫn anh em sử dụng tính năng update hàng loạt extension và tham số cmd cho profiles nhé.

Bước 1: Anh em chọn profiles cần update nhé, xong chọn Update Multiple

Trong màn hình Update Multiple Profiles anh em lựa chọn thay đổi hàng loạt những tính năng cần update nhé.

Sau đó ấn Update. Ok mọi thứ đã được update theo cấu hình ta vừa lựa chọn.