[HIDEMIUM] - Hướng dẫn đổi theme cho app

Đạt Văn Tây hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn đổi theme giao diện cho anh em nhìn đỡ chán giao diện mặc định nhé.

Bước 1: Anh em vào setting → chọn setting → Themes → Chọn theme mà bạn mong muốn nhé.