[HIDEMIUM] - Hướng dẫn cài đặt bookmarks mặc định cho chrome

Bạn có vài link không che muốn lưu lại để truy cập nhanh hoặc share cho bạn bè. Bạn có lưu lại ở note nhưng nhiều khi rất bất tiện cho công việc tạo profiles mới của bạn. Bạn muốn cấu hình nó cho nhiều phiên làm việc khác nhau. Hidemium cung cấp cho bạn chức năng Bookmarks Profiles

Bài viết này Đạt Văn Tây sẽ hướng dẫn anh em cài đặt bookmarks lại những link bạn muốn gắn lên bookmarks bar của chrome nhé.

Giờ ta vào Setting Profiles trên app → Chọn Setting → Chọn Bookmarks
Ở giao diện này chúng ta thấy Default bookmarks
Click vào Bookmarks bar → Chọn Add new file → Click vào new file → chọn edit → sửa chữ new file thành đường dẫn của bạn sau đó ấn Save

Lưu ý: Các profiles trước đó đã được tạo thì sẽ k gắn thêm được bookmarks từ đây. Những profiles mới tạo sau khi setting thì sẽ nhận được bookmarks này.