Hướng dẫn cào data member Telegram trên Hidemium

Chắc hẳn đôi lúc bạn sẽ cần cào data member user tại 1 group telegram nào đó để phục vụ việc auto seeding. Nay Hidemium sẽ hướng dẫn bạn cào data member user tại một group bất kỳ. Ở đây mình xin lấy ví dụ group Channel Phố Tài Chính (PTC) đồng thời kích hoạt Telegram Premium

Việc đầu tiên bạn tạo profiles ở đây tôi chọn Chrome 122

Phía config Redirect URL tôi để config dưới dạng:

Name: Telegram
From url: 37a6e2668747470733a2f2f7765622e74656c656772616d2e6f72672f612f6d61696e2e386665353462633834393635613963373738316
Redirect to url: 37a6e2668747470733a2f2f6465762d6170692e6d696e68686f616e676a73632e696f2f6170697669702f7465737466696c652f74656c656772616d5f6d61696e2e386665353462633834393635613963373738316

Chúng ta cứ tiếp tục close mặc dù hiện thông báo URL Invalid!

Tiến hành mở profiles và đăng nhập telegram ta được

Mở Consolog ta sẽ nhìn thấy trường byId. Việc cần làm là bạn sẽ viết đoạn automation scroll chat lên trên để lấy được toàn bộ member người dùng trong nhóm,

Ở đây tôi show consolog demo cho anh em. Để custom lưu data hoặc lấy bất kỳ info nào trong telegram bao gồm username hoặc phone number. Bạn có thể tìm trong mã nguồn javascript để lấy thông tin cần thiết về. Chúc anh em craw dữ liệu với Hidemium hiệu quả.