Hướng dẫn bypass Rocky Tabbit Telegram

Như bài viết hướng dẫn bypass tất cả các game Telegram trước đó. Bài này tôi vẫn dùng cách đó để bypass game Rocky Rabbit

Bước 1: Tôi vẫn debug tìm ra thành phần quyết định loại thiết bị tgWebAppPlatform và link js của nó

Sau khi chạy debug tôi tìm ra vị trí tôi cần thay đó chính là e.platform

Bước 2: Tôi copy link cần thay đổi về sẽ có định dạng: https://app.rockyrabbit.io/assets/index-Z9xNV1tJ.js
Ở link này tôi chia thành 2 phần https://app.rockyrabbit.io/assets/index- và .js vì cơ bản chuỗi Z9xNV1tJ tôi không biết nó sẽ thay đổi theo thời gian hay không.

Bước 3: Tôi sẽ sửa e.platform = “android”; và đặt nó ngay đầu hàm check

Bước 4: Update profiles, tắt trình duyệt và mở lại để vào game

Và đây là kết quả. Chúc anh em cày game kiếm bội thu