Cách hiển thị font 11 trên windows 10 với phần mềm Hidemium

Hi anh em. Hôm nay Đạt sẽ hướng dẫn anh em cách hiển thị font chuẩn các hệ điều hành trên Hidemium.

Việc đầu tiên bạn cần tải phiên bản mới nhất của Hidemium tại: https://hidemium.io/ hoặc tại Hidemium 2.3.8

Với hệ điều hành windows 10, việc hiển thị đúng font sẽ yêu cầu cài thêm font. Bạn vui lòng tải thêm font tại: Win 11 Font đặt vào thư mục C:\Windows\Fonts trên windows của bạn nhé.

Việc bây giờ các bạn chỉ việc mở Hidemium App chọn theo hệ điều hành bạn mong muốn:

Trường hợp chưa cài font ở step trên:

Trường hợp đã cài font ở step trên:

Còn khác hệ điều hành thì sao? Yên tâm core version 2.3.8 đã giải quyết gọn vấn đề đó cho các bạn.
Với MacOs hãy chọn version platform bạn muốn:

Và kết quả:

Các bạn cần support hỗ trợ thì contact trực tiếp vào group Hidemium team sẽ hỗ trợ bằng cả trái tim này: Hidemium Group