Cách sài Open VPN

  1. Mục tiêu:
  • Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên Windows và MacOS.
  1. Chuẩn bị:
  • Tệp cấu hình VPN, tài khoản và mã pin sẽ được gửi qua e-mail bởi VinaHost.
  • Tiến hành:
  1. Chuẩn bị tệp cấu hình:

Sau khi tải tệp cấu hình về máy tính, giải nén tệp cấu hình sẽ được như hình.

Giữ tệp cấu hình trên và thực hiện tiếp theo việc cài đặt OpenVPN client theo OS.

  1. OpenVPN client trên Window:
  • Cài đặt OpenVPN:

Tải file cài đặt OpenVPN từ trang chủ ở đường link sau: Community Downloads - Open Source VPN | OpenVPN

Ở đây sẽ chọn version 2.4.7 vì là version dùng ổn định. Tuỳ chọn OS tương ứng và tải về. Mở tệp cài đặt OpenVPN đã tải về sẽ hiện ra cửa sổ như hình, nhấn Next.

Đồng ý với các điều khoản, chọn I Agree.

Chọn các phần mềm sẽ cài đặt kèm theo (nên để mặc định). Nhấn Next.

Chọn đường dẫn cài đặt phần mềm, nhấn Install.

Đã cài đặt xong, nhấn Next.

Bỏ chọn Show Readme, nhấn Finish để đóng cửa sổ cài đặt.

  • Kết nối VPN:

Mở phần mềm OpenVPN đã xuất hiện ở Desktop.

Logo sẽ xuất hiện ở thanh taskbar, nhấn chuột phải và chọn Import file

Chọn đến đường dẫn chứa tệp cấu hình và nhấn Open.

Đã thêm thành công, nhấn OK để đóng cửa sổ thông báo.

Nhấn chuột phải vào logo lần nữa và nhấn Connect để kết nối.